Hyppää sisältöön
Media

Ensimmäisen kansallisen dialogin aihe on valittu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2022 12.50
Tiedote

Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Ensimmäisen kansallisen dialogin aiheena on epävarmuudessa eläminen. Dialogit käydään keväällä 2023.

Kansallisissa dialogeissa on kyse dialogisten keskusteluiden sarjasta, johon kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista ja sitä kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja se toimitetaan myös valtion ja kuntien käyttöön. Kansallisia dialogeja järjestetään kahdesti vuodessa.

Aihe valittiin 2. joulukuuta aiempien aiheenvalintadialogien pohjalta. Aiheenvalintadialogeihin sai osallistua kuka tahansa. Valitun aiheen kriteereinä oli, että sen osalta tarvitaan Suomessa monipuolista ymmärrystä, se koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia, se ei sulje pois mitään tiettyä ihmisryhmää sekä laajempi ymmärrys aiheesta hyödyttää koko julkishallintoa.

Kansallisiin dialogeihin halutaan laaja joukko erilaisia keskustelujärjestäjiä, joista osa toimii vakituisina järjestäjinä. 

Ministeri Sirpa Paatero asetti tammikuussa 2022 työryhmän valmistelemaan kansallisten dialogien mallia. Asetetussa työryhmässä oli edustajia valtiovarainministeriöstä, DialogiAkatemiasta, valtioneuvoston kansliasta, Erätauko-säätiöstä, Rovaniemen kaupungista, Lastensuojelun keskusliitosta ja Sitrasta. Malli ja sitä koskeva raportti julkaistiin 3. kesäkuuta 2022. Mallin hyödyntämistä pilotoitiin syksyllä 2022 sisäministeriön järjestämissä Maahanmuutto-dialogeissa. 

Lisätietoja:
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Johtaja Janne Kareinen, DialogiAkatemia, puh. 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi 
Toimitusjohtaja Laura Arikka, Erätauko-säätiö, puh. 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi