Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueiden käynnistämisen ICT-muutoskustannuksiin rahoitusta

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2021 13.40
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosille 2021–2026. Asetuksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan eli ICT:n muutoskustannuksiin maksettavien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Myönnettävää rahoitusta voi käyttää erityisesti yleishallinnon toiminnan kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin sekä muihin toimialariippumattomiin ICT-toimintoihin. Rahoitus on tarkoitettu myös välttämättömiin ja lainsäädännön edellyttämiin toimialakohtaisten tietojärjestelmien muutoksiin. 

ICT-valmistelurahoitusta on varattu vuosille 2021–2026 yhteensä noin 440 miljoonaa euroa, josta osa käytetään DigiFinland Oy:n tarjoamiin keskitettyihin palveluihin. Keskitettyjen palvelujen lopullinen kustannus riippuu alueiden halusta hyödyntää niitä. 

Rahoitus on valtionavustuslain mukaista erityistä valtionavustusta, joka myönnetään valtionavustuksen saajalle hankesuunnitelman perusteella. Avustusta voi hakea sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Avustushaku käynnistyy torstaina 16.9. ja päättyy 22.10.2021. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö järjestävät hakijoille infotilaisuuden 16.9. kello 9.00–11.00. Tilaisuudessa kerrotaan haun yksityiskohdista, DigiFinland Oy:n tarjoamista keskitetyistä palveluista sekä vastataan kysymyksiin. Kutsu tilaisuuteen lähetetään suoraan kaikille asetuksen mukaisille avustuksen hakijoille.

Avustus myönnetään valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten suuruisena. Avustuksen saajalta ei siis edellytetä omavastuuosuutta.

Asetus tulee voimaan 13.9.2021. Valtionavustuksella voi kattaa 1.7.2021 alkaen syntyneitä ICT-muutoskustannuksia.

Lisätiedot 
Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Avustava lakimies Anna Rajala, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30088, anna.rajala(at)vm.fi
Tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63158, markku.heinasenaho(at)stm.fi
Pelastusylitarkastaja Teemu Luukko, sisäministeriö, puh. 02954 88455, teemu.luukko(at)govsec.fi