Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Den offentliga förvaltningen behöver en gemensam strategi

Finansministeriet
7.9.2020 14.04
Kolumn
Minna Karhunen ja Päivi Nerg

Riktlinjer för den finländska offentliga förvaltningens framtid kommer att utarbetas i nära växelverkan mellan kommunerna och staten. Målet med strategin är att man även i fortsättningen kan garantera att den offentliga servicen kan förnya sig och att arbetstagarna upplevelser sitt arbete som betydelsefullt.

Offentliga förvaltningen i människors och samhällets tjänst

Vi publicerade utkasten till strategiarbete inom den offentliga förvaltningen för kommentarer på webbplatsen dinasikt.fi i juni. Vi fick nästan 700 svar som vi utnyttjar vid finslipningen av strategin. Vi bad också respondenterna att föreställa sig den bästa möjliga offentliga förvaltningen 2030. Syftet med den offentliga förvaltningens existens är enligt svaren att skapa förutsättningar för människorna i vårt samhälle att bygga upp en bättre framtid. Strategin kommer att ha detta som mål. Förvaltningens verksamhet skapar stabilitet som hjälper invånare och företag att ta risker och även stora steg mot framtiden. Upplevelsen av ett säkert och rättvist samhälle stärks också genom de tjänster som den offentliga förvaltningen har tillgång till. 

Offentliga förvaltningen som arbetsgivare och attraktiv arbetsplats 

Som en del av strategiarbetet genomförde vi en webbtankesmedja för anställda inom den offentliga förvaltningen om framtidens arbete. Redan i dag och i allt högre grad under de kommande åren kommer tillgången på tillräcklig och kunnig arbetskraft att vara en utmaning för den offentliga sektorn. Enligt respondenterna, som huvudsakligen består av sakkunniga, är arbetets innehåll av större betydelse för en god arbetstagarupplevelse än de yttre omständigheterna. Med tanke på den offentliga sektorns arbetsgivarimage spelar förtroendet och högklassigt chefsarbete samt en god anda på arbetsplatsen en helt central roll. Om man lyckas med dessa ökar också den offentliga förvaltningens attraktionskraft som arbetsgivare. 

Öppen förvaltning betyder samarbete

Under coronakrisen har kommunerna och staten fått förtjänt beröm för ansvarstagandet och verksamhetsmodellen som baserar sig på en tydlig arbetsfördelning. Man har klarat en mycket utmanande situation väl och man har tagit lärdom av och åtgärdat brister som upptäckts. En tydlig arbetsfördelning gör det lättare att agera vid överraskande och snabba förändringar. Vid sidan av den behöver vi ett nätverksbaserat tillvägagångssätt där informationen rör sig snabbt, vi lär oss hela tiden av varandra och stärker det ömsesidiga förtroendet. Enligt den interna webbtankesmedjan inom den offentliga förvaltningen främjas förvaltningens enhetlighet och interna samarbete överlägset bäst av ledarskapet samt av mål och mätare. Det finns en tydlig beställning för att sprida tänkesättet I Finlands tjänst. 

Mot en färdig strategi

Vi kommer att arbeta vidare med strategistutkastet utifrån de synpunkter vi fått från dinåsikt.fi och webbtankesmedjan. Strategin kommer att bestå av ett värdelöfte, principer och riktlinjer för den offentliga förvaltningen på 2020-talet. Genom värdelöftet beskrivs det mervärde och den nytta den offentliga förvaltningen ger människor och sammanslutningar. De prioriteringar som görs i värdelöftet, principerna och riktlinjerna styrs av de stora förändringarna i vår omvärld, såsom klimatförändringen och befolkningsutvecklingen. 

Päivi Nerg, ordförande för ledningsgruppen för strategin, finansministeriet
Minna Karhunen, vice ordförande för ledningsgruppen för strategin, Kommunförbundet