Hyppää sisältöön
Media

Den offentliga förvaltningen påskyndar digitaliseringen av ekonomiförvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2018 11.26
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte den 6 februari 2018 koordineringsgruppen för utveckling av automatisering och rapportering inom ekonomiförvaltningen. Gruppen har som mål att automatisera ekonomiförvaltningen och -rapporteringen i Finland. Digitaliseringen av ekonomiförvaltningen förbättrar organisationernas verksamhetsförutsättningar och försnabbar rapporteringen.

Arbetsgruppen stödjer bland annat pågående projekt, och koordinerar det ömsesidiga arbetet. Arbetsgruppen har också som mål att främja åstadkommandet av ekonomiförvaltnings- och -rapporteringsbesparingar inom den offentliga förvaltningen, och i större omfattning inom hela samhällsekonomin. Dessutom skapar man förutsättningar för bekämpning av grå ekonomi genom att digitalisera ekonomiförvaltningen.

Arbetsgruppen ska skapa en gemensam målbild för olika utvecklingsprojekt och stödja dem i nåendet av gemensamma mål. Arbetsgruppen fungerar som ett samarbetsnätverk och utdelar information. Arbetsgruppen kan också inleda nödvändiga utredningar och identifiera behov att utveckla regleringen.

Finland till föregångare i fråga om automatiseringen av ekonomiförvaltningen

Det slutliga målet med digitaliseringen av ekonomiförvaltningen är fullständig automatisering av ekonomiförvaltningen i syfte att

  • effektivisera ekonomiska processer
  • förbättra informationens kvalitet
  • minska på fel
  • eliminera icke-produktivt arbete
  • höja på pengarnas omloppshastighet, vilket minskar på fördröjningarna vid behandlingen av fakturor
  • skapa ny affärsverksamhet och serviceproduktion
  • generera besparingar på upp till hundratals miljoner

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen påminner att automatisering pågår inom hela samhället just nu. Inom ekonomiförvaltningen innebär framstegen med automatiseringen förutom enorma besparingar, även alldeles nya slags möjligheter för serviceproduktion och affärsverksamhet.

”Finland hör till täten i Europa när det gäller digitaliseringen av ekonomiförvaltningen, och vi har just nu en möjlighet att bli föregångare i fråga om automatiseringen av ekonomiförvaltningen”, säger minister Vehviläinen.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT