Hyppää sisältöön
Media

Kunta-valtio –jalostamossa teemana Digitaalinen turvallisuus 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 11.37
Uutinen

Kunta-valtio -jalostamossa ratkotaan kevätkaudella 2022 digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä käytännön kysymyksiä. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto järjestävät jalostamon yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on sujuvoittaa yhdessä tekemistä kuntien ja valtion välillä


Kunta-valtio -jalostamo on konsepti, jossa ongelmia ratkotaan käytännönläheisesti yhdessä. Tunnistetut ratkaisut voivat olla esimerkiksi ehdotuksia lainsäädäntöön, yhteisiä kokeiluaihioita tai hankkeita nykyisten toimintamallien kehittämiseksi.


Digitaalisen turvallisuuden yhteiset käytännöt ja välineet luovat turvallisuutta koko yhteiskuntaan


Digitaalinen turvallisuus on osa kuntien ja viranomaisten kokonaisturvallisuutta ja yhä tärkeämmässä roolissa palveluiden, tiedon ja toiminnan siirtyessä verkkoon ja pilveen. Kuntien tietoturvan ja digitaalisen turvallisuuden tasossa on suuria eroja ja yhteisiä toimintamalleja sekä erilaista tukea tarvitaan tilanteen parantamiseksi.

Julkisen hallinnon digiturva 2020-2023 -hankkeessa eli Haukka-hankkeessa kehitetään niin ikään julkisen hallinnon digiturvaa. Vuonna 2020 voimaantullut tiedonhallintalaki velvoittaa kuntia toteuttamaan tietoturvallisuuden vähimmäistoimenpiteet.

Jalostamossa keskitytään tietoturvalliseen viestintävälineeseen, tietoturvapalveluihin ja kuntien tukeen


Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy toteuttaa jalostamon työpajojen sarjana. Ensimmäisessä yhteisessä haasteessa pyritään löytämään yhteisymmärrys ja malli, miten tieto siirtyy tietoturvallisesti monialaisessa yhteistyössä. Lisäksi jalostamoissa ratkotaan tietoturvapalveluiden hankintaan liittyviä kysymyksiä ja kehitetään yhteistä mallia kunnille tiedonhallintalain vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi. 

Kunnista mukana ovat Tampere, Kerava, Heinola, Kangasala, Järvenpää, Hämeenlinna, Lahti ja Kouvola.  Lisäksi työhön osallistuvat Digi- ja väestötietovirasto DVV, Kela, Kuntaliitto, Huoltovarmuuskeskus, DigiFinland, Traficom, Hansel ja Valtori.  Ensimmäinen työpaja järjestetään 15.2. Työ jatkuu huhtikuun loppuun saakka.

Kunta-valtio -jalostamo on osa Julkisen hallinnon strategian toimeenpanotyötä


”Työskentelyssä etsitään konkreettisia ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin. Kunta-valtio –jalostamo tiivistää julkisen hallinnon yhtenäisyyttä ja yhteistyötä uudistamislinjausten mukaisesti ”, toteaa projektipäällikkö Eeva Kaunismaa valtiovarainministeriöstä.

”Kunta-valtio jalostamo on työskentelytapa, jossa pureudutaan todelliseen, konkreettiseen haasteeseen yhdessä niiden tahojen kanssa, jotka ovat avainasemassa sen ratkaisemiseksi. Työskentelytapa edistää systeemistä, kokonaisvaltaista tapaa katsoa asioita. Sen sijaan, että eri viranomaiset pohtivat haasteita yksin, kunta-valtio -jalostamossa ratkaisua haetaan yhdessä asiakasnäkökulma huomioiden”, korostaa Kuntaliiton kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Elisa Kettunen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eeva Kaunismaa, valtiovarainministeriö, p. 02955 30103
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Kuntaliitto, p.  050 372 6789
Johtava asiantuntija Sara Lukkarinen, Motiva, p.09 6122 5022

Julkisen hallinnon strategia
 

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö