Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuuntele hyvä johtaja puhetta, tulevasta

Valtiovarainministeriö
3.3.2020 13.00
Kolumni
Ari Holopainen.

Se, joka hallitsee käsityksiämme tulevaisuudesta, hallitsee meitä. Ennen tätä puhevaltaa käyttivät hallitsijat ja papisto, nykyisin yhä useampi meistä. Hallinnon ja julkisen johtamisen tulevaisuudesta käydään keskustelua poliittisten päättäjien, johtajien ja asiantuntijoiden kesken. Myös valtiovarainministeriö haluaa käydä laajaa ja avointa vuoropuhelua julkisen johtamisen identiteetistä ja tulevaisuudesta.

Näkymiä julkiseen johtamiseen vuonna 2030

Valtiovarainministeriö toteutti syksyllä 2019 yhdessä Kuntaliiton kanssa laajan verkkoaivoriihen, jossa selvitettiin valtionhallinnon ja kuntien johtajien sekä kansanedustajien ja kuntapäättäjien näkemyksiä julkisen johtamisen tulevaisuudesta ja identiteetistä. Heidän keskuudessaan vallitsee laaja yhteisymmärrys lähtökohdista: Julkinen johtaminen koetaan merkityksellisenä koko yhteiskunnan toimivuudelle. Luottamusta ja selkeää työnjakoa poliittisten päättäjien ja johtajien välillä pidetään tärkeänä. Näkemykset tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista vaihtelivat jonkin verran. Mutta kun kysyimme ”Miltä julkinen johtaminen näyttää 2030?”, niin vastauksissa korostui vahvasti yhteistyö, verkostoituminen ja avoimuus. Samoin, ”yhteiskunnan etu edellä” nähtiin yksimielisesti tärkeimpänä edistettävänä asiana.

Osallistujia pyydettiin kuvittelemaan sekä huonoin että paras mahdollinen tilanne vuonna 2030. Näin saimme näkyviin hyvin erilaisia hallinnon ja koko yhteiskunnan tulevaisuuskuvia. Kauhuskenaariota luonnehtii muun muassa autoritäärinen johtajuus, salailu, populismi yhteiskunnassa, poukkoilu, ideologioista ja pelkistä mielipiteistä ohjautuminen, oman edun tavoittelu sekä huono taloustilanne. Parasta tilannetta kuvitettiin taas luottamuksella eri osapuolten välillä, avoimuudella, faktaperusteisuutena, yhteisillä päämäärillä ja strategisuudella ja talouden tasapainolla.

Ministeriö toteutti vuonna 2008 vastaavan kyselyn, mutta vain valtionhallinnon johdolle. Silloin näkemykset painottuivat enemmän institutionaalisiin asioihin. Lähivuosien johtamisen tärkeimmiksi haasteiksi nähtiin tuolloin strateginen johtaminen ja ennakointi sekä henkilöstön uusiutuminen ja ennakointi.

Sijoituksia tulevaan

Tulevaisuus ei vain tule, se tehdään. Valtiovarainministeriö onkin jo pitkään investoinut tulevaisuuden tekijöihin. Se on toteuttanut muun muassa johdon valmennusohjelmia 1990-luvun alusta lähtien. Vuosina 2008-2018 toteutettiin yksitoista Tulevaisuuden johtajat -ohjelmaa, minkä jälkeen käynnistettiin yhdessä Sitran kanssa laaja Uudistuja-ohjelma. Ohjelmista saatu palaute on ollut todella hyvää. Näin on tuettu muutosten johtamista sekä valtionhallinnossa että kunnissa. Hallituksen tavoitteeseen, maailman parhaaseen julkiseen hallintoon, tähtää myös käynnistynyt Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma.

Puhe on myös kuuntelua

Keskustelu verkkokyselyn tuloksista alkoi helmikuun alussa Julkisen johtamisen päivässä teemalla "Julkinen johtaminen ja kansakunnan menestys". Ministeriö jatkaa vuoropuhelua avoimen hallinnon ja hyvän johtamisen edistämiseksi. Keskustelu liittyy myös julkisen hallinnon strategian valmisteluun ja yhteistyöhön julkisissa hankinnoissa. Ministeriön johtoa ja asiantuntijoita jalkautuu keväällä aluekierrokselle eri puolille Suomea. Aluekierroksella haluamme käydä avointa keskustelua sekä valtion virastojen että kuntien johdon kanssa. Haluamme käydä nimenomaan dialogia, jonka tavoitteena on syventää yhteistä ymmärrystä ja antaa tilaa kuuntelulle. Yritämme noudattaa itsekin johtamisen kultaista sääntöä ”kuuntele ensin, puhu vasta sitten”.

Ari Holopainen

finanssineuvos
@HolopainenAri

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana