Hyppää sisältöön
Media

Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen ja Valtiokonttorin kehityspäällikkö Liisa Virolainen:
Organisaatioiden rajat eivät saa olla este hyvälle hallinnolle – eri toimijoiden yhteistyötä tarvitaan lisää

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2022 9.28
Kolumni
Virpi Einola-Pekkinen ja Liisa Virolainen.
Virpi Einola-Pekkinen (vas.) ja Liisa Virolainen

Organisaatioiden väliset rajat ovat edelleen merkittävä este ennakoivalle ja innovatiiviselle yhteistyölle. Tämä ilmenee OECD:n hiljattain Suomen hallinnosta tekemästä selvityksestä. Selvityksen mukaan sektorikohtaisen ajattelu rajoittaa julkisen hallinnon kykyä vastata joustavasti erilaisiin muuttuviin tarpeisiin ja nopeasti kehittyviin tilanteisiin. Myös yhteinen sitoutuminen hallitusohjelman toimeenpanoon jää vajavaiseksi.

Yhteinen kehittäminen kuuluu jokaisen hallinnossa työskentelevän virkavastuuseen. Jokaisen tulisi olla velvoitettu etsimään toimivimmat opit, ajatukset ja ratkaisut. Yleensä nämä löytyvät yhteistyöstä muiden organisaatioiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tarvitsemme tällaista uutta ”virkavastuu 2.0” -ajattelua ja toimintatapoja siilomaisen ja toisistaan irrallisen tekemisen tilalle.

Mikä estää meitä toimimasta yhdessä?

Yhteistyön hidasteina koetaan erityisesti jäykät ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet. Viranomaisilla on edelleen taipumus varjella omaa tonttiaan sen sijaan, että pääpaino olisi yhteistyössä ja laajempien ilmiöiden ratkaisemisessa. Oman ongelmansa yhteistyöhön tuo sellaisten yhteisten alustojen puuttuminen, joissa toimiminen on mahdollista ja helppoa kaikille halukkaille yli organisaatiorajojen. 

Samaan aikaan valtionhallinnon työntekijöillä on korkea motivaatio osallistua poikkihallinnolliseen asioiden valmisteluun. Tämä käy ilmi muun muassa Työ 2.0 Labin vuonna 2020 teettämässä kyselyssä. Yli 80 prosenttia vastaajista ei kuitenkaan tiennyt, mistä yhdessä työstettävät asiakokonaisuudet ja ilmiöt löytyisivät. 

Julkishallinnolla on mahdollisuus toimia yhteistyön alustana 

Parhaimmillaan koko julkishallinto voisi toimia alustana, joka tarjoaa toimivia ja kansalaisten kulloiseenkin elämäntilanteeseen oikea-aikaisesti osuvia palveluita. Tätä kehitystä edistetään jo valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriön, Senaatin, Valtiokonttorin, Valtorin ja HAUSin yhteisessä Työ 2.0 Labissä kehitetään ja kokeillaan uusia yhteistyön toimintatapoja yhdessä valtion virastojen ja lab -kumppaneiden kanssa.

Tammikuussa käynnistyi Työ 2.0 Labin organisoima Ekosysteemikoulu, jossa osallistuville tiimeille annetaan valmiuksia asioiden moninäkökulmaiseen tarkasteluun sekä uusien, laajempien sidosryhmäjoukkojen tunnistamiseen ja mukaan ottamiseen. Mukana on tiimejä, joiden tavoitteena on koota yhteen monialainen joukko osaajia muun muassa vähentämään maankäytön hiilipäästöjä, löytämään uusia ratkaisuja nuorten väkivalta- ja jengikäyttäytymiseen, edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä edistämään työhyvinvointia ja työkykyä muuttuvassa työelämässä. Kaikki nämä ovat teemoja, joita mikään organisaatio ei yksin pysty ratkaisemaan. Ekosysteemikoulun työtä tukemaan ja laajentamaan otamme käyttöön digitaalisen alustan, jonka kautta valmisteluun voidaan eri tavoin kytkeä mukaan yhä enemmän osaajia ja teemasta kiinnostuneita.

Monimutkaisessa ja yhteen kietoutuneessa maailmassa yhteistyötä ei voi enää nähdä normaalin työnteon päälle tulevana ylimääräisenä tekemisenä. Se on ehdoton edellytys sille, että me virkamiehet pystymme tekemään työmme ja kantamaan siitä myös vastuun.

Virpi Einola-Pekkinen
valtiovarainministeriö, kehittämispäällikkö             

Liisa Virolainen
Valtiokonttori, kehityspäällikkö

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana