Hyppää sisältöön
Media

Korvausvaatimus                                                                       Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden peruste                                                           Päätös 16/0963/3

 

                                                                                                             A: 22.11.2016

A oli nimitetty useaan määräaikaiseen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan virkasuhteeseen. A oli hoitanut sijaisena sairaanhoitajan tehtävää ajaksi 1.8.2007 – 31.7.2011, jonka jälkeen viran vakinainen haltija nimitettiin toiseen tehtävään. Ajaksi 1.8.2011 – 31.12.2012, 1.1. – 31.7.2013 ja 1.8.2013 – 31.7.2015 A:n määräaikaisuuden perusteeksi ilmoitettiin avoinna olevan viran hoito ja tulossa olevat hallinnolliset järjestelyt. A:n mukaan nimitysten määräaikaisuuksille ei ollut lainmukaista perustetta, sillä kyseessä ei enää ollut avoimena olevan viran tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen.

A työskenteli toisessa niistä oppilaitoksista, jotka yhdistyivät 1.1.2013 alkaen. Yhdistymisen vuoksi virasto päätti luopua toisesta sairaanhoitajan virasta tiedossa olevan oppilasmäärän laskun ja samaan rakennukseen muuton vuoksi. Virasto kuitenkin katsoi syksyllä 2012, että koulussa tarvittiin edelleen kahta sairaanhoitajaa vielä koulujen yhdistymisen jälkeen, sillä oppilaitos toimi kahdessa toimipisteessä. Vuoden 2013 kesällä saatiin tieto muuton viivästymisestä ja muutto tapahtui alkuvuodesta 2016. Hallinto-oikeus totesi, että nimittämishetkellä työnantajan tiedossa olleet seikat koskien oppilaitosten yhdistämisestä johtuvia tehtäväjärjestelyjä olivat edellyttäneet A:n nimittämistä määräaikaisiin virkasuhteisiin. Hallinto-oikeus totesi myös, ettei työnantajan tarvitse täyttää avoinna olevaa virkaa tai nimittää virkamiestä hoitamaan siihen kuuluvia tehtäviä, jos siihen ei ole tarvetta. Virkasuhteiden määräaikaisuuksille oli ollut valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin mukaiset perusteet.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 30.5.2018 T 2599: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§_1_momentti