Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 14.12.2018 18/0813/3

Kirjallinen varoitus 
Esimies
Epäasiallinen käytös
Kollektiivinen vastuu
Lisätyövoiman tarve
Sijaisuus 
Sopimaton käytös
Sopimattomuus
Taloudellinen vahinko
Työaikojen noudattaminen 
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Virkavelvollisuuden rikkominen

Vankilan johtaja oli päättänyt antaa vartija A:lle kirjallisen varoituksen, jonka perusteena olivat työaikalain tuntirajoitusten rikkominen, toimintamäärärahojen ylittäminen ja informoimisvelvollisuuden laiminlyöminen. Päätöksen perusteluiden mukaan tapahtumien arviointia oli tehtävä yksittäisen henkilön virkatoimien arvioinnin ohessa myös ryhmän toiminnan arviointina.

A vaati, että vankilan johtajan päätös kumotaan. A:n mukaan hän ei ollut saanut tehtävään asianmukaista ohjeistusta. Hallinto-oikeuden mukaan A:n menettelyn moitittavuutta oli arvioitava vain hänen oman toimintansa perusteella. Hallinto-oikeuden mukaan A:n ei edellä mainitut seikat huomioon ottaen voitu katsoa toimineen valituksenalaisessa päätöksessä sanotulla tavalla vastoin virkavelvollisuuksiaan niin, että työnantajalla olisi ollut perusteet antaa hänelle kirjallinen varoitus. Vankilan johtajan päätös oli tämän vuoksi lainvastaisena kumottava.

Hallinto-oikeus kumosi vankilan johtajan päätöksen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 24 §