Hyppää sisältöön
Media

Korvausvaatimus                                                                               Helsingin hallinto-oikeus

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden peruste                                                               Päätös 16/0819/2

Hallintoriita

Organisaatiouudistus                                                                        A: 25.10.2016

 

A oli nimitetty neljään määräaikaiseen lupakirjatarkastajan virkasuhteeseen 1.10.2008–31.12.014. Kahden ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteen perusteena oli sijaisuus.

Määräaikaisuutta 1.1.2011–30.6.2014 koskevaan nimittämiskirjaan ei ollut merkitty määräaikaisuuden perustetta. Virasto perusteli määräaikaisuutta tehtävän luonteella ja sillä, että tehtävä suunniteltiin siirrettäväksi Rovaniemelle. Hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa ollut määräaikaisuuden pituus huomioon ottaen esitetty sellaista nimitystä tehtäessä tiedossa ollutta selvitystä alueellistamisesta ja toiminnan järjestämisestä, jonka perusteella työn luonne olisi edellyttänyt A:n nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen. Näin ollen A:lla oli oikeus korvaukseen tämän nimityksen osalta.

Nimittämiskirjan mukaan viimeisen puolen vuoden määräaikaisuuden perusteena oli ollut lainmuutosten viivästymisestä syksyyn 2014 aiheutuva tehtävien hoitaminen. Tehtävien odotettiin lakkaavan lainsäädäntöuudistuksen myötä ja A:n tehtäviä jaettiin viraston vakituisen henkilöstön kesken jo A:n määräaikaisuuden aikana. Hallinto-oikeus totesi, että virastolla oli ollut vireillä olleen lainsäädäntöuudistuksen perusteella laillinen peruste nimittää hakija määräaikaiseen virkasuhteeseen. A:lla ei ollut oikeutta korvaukseen viimeisen nimityksen osalta.

 

Hallinto-oikeus velvoitti viraston maksamaan A:lle yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§_1_momentti