Hyppää sisältöön
Media

Korvausvaatimus                                                                               Helsingin hallinto-oikeus

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden peruste                                                               Päätös 16/0820/2

ESR-rahoitus

Hallintoriita                                                                                       A: 25.10.2016

 

A oli nimitetty kolmeen peräkkäiseen määräaikaiseen koulutuspäällikön virkasuhteeseen 1.2.2009 – 31.12.2014. Kaikkien virkasuhteiden perusteena oli projektiluontoinen työ. A:n tehtävät olivat olennaisilta osin liittyneet Euroopan sosiaalirahaston rajoittaman projektin alaan. Projekti toteutettiin kolmessa vaiheessa: ensimmäinen vuosina 2009–2010, toinen 2011–2013 ja kolmas vuonna 2014. A:n nimitykset määräaikaisiin virkasuhteisiin olivat perustuneet projektin vaiheisiin. A oli tehnyt projektitehtäviinsä liittyen myös viraston pysyvään toimintaan liittyviä lakisäteisiä hankintoja. Hankintojen tekeminen oli ollut vain osa A:n tehtävänkuvaa. Vuoden 2015 alusta lähtien kyseiset tehtävät siirrettiin vakituisen virkamiehen hoidettavaksi.

Hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa ollut osoitettu, että A olisi olennaisessa määrin tehnyt sellaisia viraston pysyvään toimintaan liittyviä yhteishankintoja, jotka eivät olisi sisältyneet projektin tavoitteiden toteutumiseen. A:n nimitykset määräaikaisiin virkasuhteisiin olivat johtuneet työn luonteesta. Hallinto-oikeus totesi, että A:n nimittämisille kolmeen määräaikaiseen virkasuhteeseen projektin vaiheita vastaaville ajoille oli ollut lain mukaiset perusteet.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§_1_momentti