Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kirjallinen varoitus                                                                           Helsingin hallinto-oikeus

Sairaus                                                                                               

Luvaton poissaolo                                                                              Päätös 16/0858/2

Virkavelvollisuuden rikkominen                                                    

Suhteellisuusperiaate                                                                        A: 1.11.2016

                                                                

Virasto oli antanut 12.2.2015 A:lle kirjallisen varoituksen. A oli ollut poissa työstä 8.12.2014 ja ilmoittanut esimiehelleen seuraavan päivän aamuna syyksi poissaololleen sairauden. A:n mukaan hän ei ollut voinut ilmoittaa sairauspoissaolostaan aikaisemmin, sillä hänen matkapuhelimensa ja tietokoneensa eivät toimineet.

Hallinto-oikeus totesi, että kirjallisen varoituksen pitää olla oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen. Vähäisistä rikkomuksista virkamiehelle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus. Työnantaja ei ollut kyseenalaistanut A:n sairautta sinänsä. Kysymys oli siten poissaolosta ilmoittamatta jättämisestä sairastumispäivänä eikä varsinaisesta luvattomasta poissaolosta. Hallinto-oikeus katsoi varoituksen olevan objektiivisesti arvioiden liian ankara seuraamus sanotunkaltaisesta ilmoittamatta jättämisestä.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_24_§