Hyppää sisältöön
Media

Korvausvaatimus                                                                               Helsingin hallinto-oikeus

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden peruste                                                               Päätös 16/0899/2

Hallintoriita

Organisaatiouudistus                                                                        A: 15.11.2016

 

A oli nimitetty viiteen määräaikaiseen rikoskomisarion virkasuhteeseen 1.1.2013–31.3.2015. Ensimmäisen puolen vuoden määräaikaisen virkasuhteen perusteena oli sijaisuus. Muiden virkasuhteiden määräaikaisuus oli liittynyt poliisin hallintorakenteen uudistukseen, jonka tavoitteena oli muun muassa vahvistaa poliisiyksiköiden toimintakykyä niiden määrää vähentämällä ja tehtäväkenttää uudelleen arvioimalla. Uusi poliisilaitos aloitti toimintansa 1.1.2014, kun siihen liitettiin muita poliisilaitoksia ja yksiköitä, mikä johti poliisilaitoksen henkilöstömäärän kaksinkertaistumiseen.

 

Toisen puolen vuoden määräaikaisuuden perusteena oli nimittämiskirjan mukaan avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen. Nimittämiskirjassa oli myös viittaus poliisin hallintorakenteen uudistamiseen. Virkaa ei viraston mukaan voitu täyttää vakituisena huhtikuussa 2012 voimaan tulleen päällystövirkojen täyttökiellon vuoksi. Hallinto-oikeus totesi, ettei virkojen täyttölupamenettelyllä ollut oikeudellista merkitystä arvioitaessa määräaikaisten nimitysten lainmukaisuutta. Hallinto-oikeus piti kuitenkin uskottavana viraston selvitystä poliisin hallintorakenneuudistuksen aiheuttamasta tarpeesta selvittää päällystövirkojen uudelleen sijoittaminen ja tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen. Näin ollen määräaikaiselle nimitykselle oli ollut peruste.

Kolmannen puolen vuoden määräaikaisuuden perusteena oli nimittämiskirjan mukaan avoimen viran hoito ja tehtäväjärjestelyt. Neljännen määräaikaisuuden perusteena oli avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikaiseen järjestämiseen liittyvä syy ja organisaation kehittäminen. Hallinto-oikeus totesi, ettei määrärahojen vähäisyys ole sellaisenaan riittävä peruste määräaikaiselle virkasuhteelle.  Hallinto-oikeus piti kuitenkin uskottavana viraston selvitystä poliisin hallintorakenneuudistuksen aiheuttamasta tarpeesta selvittää päällystövirkojen uudelleen sijoittaminen ja tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen. Näin ollen määräaikaisille nimityksille ensin hallintorakenteiden selvittämiseksi poliisilinjan eri sektoreilla ja sen jälkeen selvitysmenettelyn loppuunsaattamiseksi oli ollut perusteet.

Määräaikaisuuden perusteena tammi - maaliskuussa 2015 oli nimittämiskirjan mukaan avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen. A:n mukaan nimittämishetkellä oli ollut tiedossa, että virka, jota A oli hoitanut, tultaisiin keväällä 2015 täyttämään vakituisesti. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että nimittämishetkellä poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin organisaation malli, johon A:n hoitama virka kuului, oli ollut vielä valmistelussa. Näin ollen virkaan kuuluvien tehtävien väliaikaista järjestelyä oli pidettävä hyväksyttävänä perusteena määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämiselle sille ajalle, kunnes virka oli tullut vakituisesti täytetyksi. Näin ollen määräaikaiselle nimitykselle oli ollut peruste.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§_1_momentti