Hyppää sisältöön
Media

Virantoimituksesta pidättäminen                              Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Tutkimatta jättäminen                                               
Rikosepäily                                                                   17/0557/2
Rikostuomio                                                                                      
Palkan pidättäminen                                                   19.12.2017
Työtuomioistuin
Virkaehtosopimus

Kainuun rajavartiosto oli päättänyt, että se ei maksanut A:lle häneltä virantoimituksesta pidättämisen ajalta pidätettyä palkkaa, koska A oli tuomittu rangaistukseen siitä teosta, jonka johdosta hänet oli virantoimituksesta pidätetty. A:n oli epäilty syyllistyneen 25.1.2016 törkeään metsästysrikokseen.  Rajavartiosto oli 19.2.2016 lukien pidättänyt A:n virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. Käräjäoikeus oli 17.6.2016 tuominnut A:n metsästysrikkomuksesta, minkä jälkeen rajavartiosto oli 18.6.2016 tehnyt päätöksen virantoimituksesta pidättämisen päättämisestä. A:ltä oli pidätetty puolet palkkauksesta ajalta, jonka hän oli ollut virantoimituksesta pidätettynä. A vaati päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, ettei hänet tuomittiin käräjäoikeudessa rangaistukseen törkeän metsästysrikoksen sijaan vain metsästysrikkomuksesta.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lle virantoimituksesta pidätettynä olon ajalta aiheutuneiden palkanmenetysten maksamista koskevassa asiassa oli kyse valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksen oikeasta tulkinnasta. Koska asia näin ollen kuului työtuomioistuimen toimivaltaan, hallinto-oikeus ei ottanut asiaa tutkittavakseen.

Hallinto-oikeus jätti valituksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Lainvoimainen.

Oikeudenkäynnistä­_työtuomioistuimessa_annettu_laki_1_§_1_momentti_1_kohta
Oikeudenkäynnistä_työtuomioistuimessa_annettu_laki_1_§_1_momentti_2_kohta