Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Virantoimituksesta pidättäminen                                                    Vaasan hallinto-oikeus
Irtisanominen yksilöperusteella
Poliisi                                                                                                  18/0178/1
Henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos

                                                                                                             A: 11.5.2018

Poliisilaitos oli 23.9.2016 pidättänyt A:n virantoimituksesta 24.9.2016 alkaen valtion virkamieslain 40 §:n 1 momentin nojalla, jonka mukaan virkamies on pidätettävä virantoimituksesta, jos irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa, kun irtisanomisaika on kulunut loppuun. Päätöksessä oli todettu, että palkan maksu oli lakannut samasta ajankohdasta. A oli vedonnut siihen, että tämä virantoimituksesta pidättäminen oli perustunut laittomaan henkilöperusteiseen irtisanomiseen, jonka käsittely oli edelleen kesken hallinto-oikeudessa. Näin ollen virantoimituksesta pidättäminen palkan maksun loppumisineen oli A:n kannalta kohtuuton seuraamus.

Poliisilaitos oli 24.3.2016 irtisanonut ylikonstaapeli A:n virkasuhteen erityisen painavista syistä. Irtisanomisen perusteena oli ollut A:n 26.2.2016 käräjäoikeudessa saama lainvoimainen tuomio, jolla hänelle oli tuomittu 70 päiväsakon sakkorangaistus neljästä vapaa-ajalla tehdystä pahoinpitelystä, jotka olivat kohdistuneet hänen alaikäiseen poikaansa. A oli valittanut irtisanomispäätöksestä hallinto-oikeuteen. A:n irtisanomisaika oli päättynyt 24.9.2016 eikä päätös tuolloin ollut ollut lainvoimainen A:n valituksen ollessa vireillä hallinto-oikeudessa. Koska hallinto-oikeus ei ollut määrännyt toisin, oli poliisilaitoksen tullut pidättää A virantoimituksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_40_§_1_momentti