Hyppää sisältöön
Media

Raportti: Hyvinvointialueiden tehtäviä ehdotetaan laajennettavaksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2022 9.31
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä esittää uusia tehtäviä hyvinvointialueille. Näitä ovat kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät, öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitorjuntatehtävät sekä eräät erityisryhmien asumiseen liittyvät tehtävät.

Lisäksi jo aiemmin on käynnistetty valmistelu, jossa oleskeluluvan saaneiden, alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten asumisen ja tuen järjestämisen tehtävät siirretään hyvinvointialueille. Ehkäisevä päihdetyö kuuluisi jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtäviin.* Myös työryhmä puoltaa näiden tehtävien siirtämistä. Työryhmän raportti julkaistiin 31. tammikuuta.

Valtiovarainministeriö käynnisti heinäkuussa 2021 valmistelun hyvinvointialueiden mahdollisista uusista tehtävistä, niiden rahoituksesta ja maakuntaverosta. Nyt on kyseessä hankkeen ensimmäinen väliraportti, jota käsittelee seuraavaksi sote-ministerityöryhmä. Hallituksen on tarkoitus myöhemmin tehdä päätös uusista tehtävistä ja linjata työn jatkosta.

Siirrettäväksi ehdotettuja tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä kunnissa. Työryhmä ehdottaa, että lainsäädännön muutokset valmistellaan ja tehtäväsiirrot toteutetaan omina erillisinä hankkeinaan vuosina 2022–2025. Tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueille eri aikoina, viimeisinä kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät vuoden 2026 alusta.

Selvitys on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa

Kukin ministeriö on selvittänyt omalta toimialaltaan, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hyvinvointialueille.

Valmisteluun ovat osallistuneet valtiovarainministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä oikeusministeriö.

Hyvinvointialueiden tehtävien laajentamista on selvitetty aiemmin syksyllä 2020 parlamentaarisesti. Selvitystyö on otettu huomioon ja sen tietoja on hyödynnetty väliraportissa, mutta väliraportti on itsenäinen tarkastelu hyvinvointialueiden mahdollisista uusista tehtävistä.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0031 (työryhmän puheenjohtaja)
neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0047 (työryhmän asiantuntijasihteeri)

* Täsmennetty 31.1.2022 klo 16.15, että ehkäisevä päihdetyö kuuluisi jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtäviin.