Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvitti kannustinloukkujen purkamista laajasti - päätöksiä puolivälitarkastelussa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2017 10.54
Tiedote

Kannustinloukkuja ja alueellista liikkuvuutta selvittänyt työryhmä on tuottanut hallituksen käyttöön listan toimista, joita se esittää syvällisemmin selvitettäviksi. Työryhmä tuo myös esiin, minkä toimien jatkoselvittämistä se ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna työllisyysasteen nostamisen kannalta.

Viime budjettiriihessä hallitus sopi toimista, joilla työllisyysastetta pyritään nostamaan. Budjettiriihessä sovittiin myös kannustinloukkuja ja alueellista liikkuvuutta selvittävän työryhmän asettamisesta.

Työryhmä näki tarvetta lisäselvityksille muun muassa näillä aihealueilla:

• Asumisen tuet
• Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät tuet
• Työttömyysturva.

Tässä vaiheessa työryhmä ei ehdota kannustinloukkujen vuoksi lisäselvitystä muiden muassa seuraaviin asioihin:

• Ansiotulojen verotus
• Palkkatuki ja verokiilan alentaminen
• Arvonlisäverotuksen alarajan korottaminen
• Vuokrasääntely.

Alueelliseen liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä työryhmä ei ole tehnyt uusia avauksia, vaan suosittaa asuntomarkkinoiden toimivuuden korjaamiseen keskittymistä ja hiljattain tehtyjen uudistusten vaikutusten seuraamista.

Työryhmä on työnsä aikana tehnyt laskelmia, joilla pyritään valaisemaan muutamien esimerkkitoimenpiteiden vaikutuskanavia sekä työllisyys- ja kustannusvaikutusten mittaluokkaa.

Työryhmä ei tässä vaiheessa tee mitään tiettyä ehdotusta, koska kustakin aihealueessa toimenpiteiden vaikutusarviointia tulee syventää. Työryhmä ei ole annetussa määräajassa pystynyt selvittämään esille nostettujen toimenpiteiden perustuslainmukaisuutta, eikä yhteenlaskettujen toimenpiteiden vaikutusta tiettyihin väestöryhmiin.

Sosiaaliturvan ja matalapalkkatyön suhde ongelmallinen

Se, että työnteon ei aina koeta olevan rahallisesti kannattavaa, johtuu sosiaaliturvan tasosta suhteessa työmarkkinoilta tarjolla olevaan palkkaan.

Työryhmä toteaa, että koska palkka määräytyy pääasiallisesti markkinoilla, kannustinloukkujen purkaminen edellyttää joko sosiaaliturvan alentamista, palkkaan ja sosiaaliturvan kohdistuvan verotuksen eriyttämistä tai sosiaaliturvaan liittyvän tarveharkinnan muutosta.

Kannustinloukkujen purkamisessa sosiaaliturvan alentaminen tai tarveharkinnan kiristäminen on julkisen talouden kannalta edullisinta, tarveharkinnan lieventäminen taas kalleinta. Kannustinloukkujen lieventämisen yksi vaihtoehto on sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisääminen.

Aiempien työryhmien esitykset työllisyysvaikutuksiltaan merkittävämpiä

Kannustinloukkutyöryhmän työtä edelsi ansiosidonnaista työttömyysturvaa pohtiva työmarkkinajärjestöjen työryhmä. Sen esitys on työllisyysvaikutuksen mittaluokaltaan suurempi kuin mikään kannustinloukkutyöryhmän tarkastelemista toimenpiteistä. Hallituksen esitys työttömyysturvan niin sanotusta aktiivimallista annetaan eduskunnalle tänä keväänä.

Myös työeläkesopimuksessa mainittu työttömyysputki-iän nosto olisi työllisyysvaikutukseltaan erittäin merkittävä.

Kumpikaan näistä toimenpiteistä ei osu kaikkein pienituloisimpiin, eikä kumpikaan todennäköisesti aiheuta perustuslaillisia pohdintoja.

Näiden toimien toteuttaminen on työryhmän mukaan siten ensisijaista.

Selvitys osa valmistelua, joka jatkuu hallituksen puolivälitarkasteluun saakka

Työryhmä ei tehnyt esityksiä hallitukselle eikä hallitus ole käsitellyt yksittäisiä toimenpiteitä.

”Työnteon pitää aina kannattaa. Kiitän työryhmää kattavasta kannustinloukkuselvityksestä. Nyt on perehtymisen ja jatkovalmistelun aika. Päätöksiä tehdään hallituksen puolivälitarkastelussa,” kertoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Jatkovalmistelua koordinoi hallituspuolueiden neuvotteluryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Orpo (kok.) ja jäseninä ovat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) sekä kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.).

Lisätietoja:

finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo, [email protected] (työryhmän selvitys)
talouspoliittinen erityisavustaja Ville Valkonen, p. 044 56 72 201 (jatkovalmistelu)

Talouspolitiikka