Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp bereder en översyn av lagstiftningen om kreditinstitut och resolution

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2019 12.28
Pressmeddelande

Syftet med de lagändringar som bereds är att förbättra bankernas förmåga att tåla störningar. Finland genomför genom ändringarna EU:s så kallade bankpaket.

EU antog i maj ett bankpaket genom vilket det gjordes ändringar i EU:s kreditinstitutsdirektiv, kapitalkravsförordning samt resolutionsdirektiv och resolutionsförordning. Syftet med paketet är att förbättra bankernas störningstålighet som ett led i fullbordandet av EU:s bankunion. Ändringarna baserar sig också på att de standarder som utfärdats av Baselkommittén för banktillsyn ska införlivas i EU:s lagstiftning.

Vid sidan av de ändringar som beror på EU-lagstiftningen bereder arbetsgruppen andra ändringar som behövs i lagstiftningen om kreditinstitut, återhämtning och resolution.

Arbetsgruppen består av representanter för finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och Finanssiala ry.

Arbetsgruppens mandattid börjar den 1 september 2019 och löper ut den 15 juni 2020.

Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020.

Beslut om tillsättande och andra handlingar (projektsidorna, på finska)

Ytterligare information:

Miki Kuusinen, finansråd, arbetsgruppens ordförande 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi