Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Usean osakesäästötilin avaamisesta johtuneisiin veronkorotuksiin muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.24
Tiedote

Usean osakesäästötilin tilanteessa veronkorotus jätetään jatkossa määräämättä, jos varoja on vain yhdellä tilillä.

Henkilöllä voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Jos henkilöllä on ollut samaan aikaan käytössä useita osakesäästötilejä, Verohallinto on määrännyt niistä jokaiselle 10 euron veronkorotuksen päivää kohti. Osakesäästötilin veronkorotuksen tarkoituksena on ollut sanktioida osakesäästötilillä olevan 50 000 euron talletuskaton kiertäminen avaamalla useampia osakesäästötilejä. 

Vuoden 2020 verotusta toimittaessa kävi ilmi, että noin 200 verovelvollisella on ollut samaan aikaan avoinna useampi kuin yksi osakesäästötili, mutta varoja ei välttämättä ole ollut kuin yhdellä tilillä. Joissakin tilanteissa veronkorotuksia on määrätty useita tuhansia euroja, vaikka useasta tilistä ei ole saatu verotuksellista hyötyä. 

Esityksen mukaan osakesäästötilin veronkorotus jätetään määräämättä, jos verovelvollisella on ollut verovuoden aikana voimassa ilmeisen erehdyksen johdosta samanaikaisesti useampia osakesäästötilejä, mutta verovuoden aikana säästövaroja on ollut enintään yhdellä osakesäästötilillä. On selvää, että mikäli verovelvollinen ei ole siirtänyt millekään osakesäästötilille varoja, tai hän on siirtänyt niitä vain yhdelle osakesäästötilille, hän ei ole voinut saada useamman osakesäästötilin avaamisesta mitään verotuksellista etua. 

Uudistuksen esitetään tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Verotusmenettelystä annetun lain muuttamista koskevaa lakia sovellettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 

Sijoittajat ovat voineet avata osakesäästötilejä vuoden 2020 alusta alkaen. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Myöskään osinkoja ja korkotuloja ei veroteta vielä siinä vaiheessa, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa. 

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 02955 30817, antti.sinkman(at)gov.fi