Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ändringar i skattehöjningarna till följd av öppning av flera aktiesparkonton

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 13.24
Pressmeddelande

Skatteförhöjning ska inte längre påföras i en situation med flera aktiesparkonton, om medel finns på endast ett konto.

En person kan ha endast ett aktiesparkonto åt gången. Om en person samtidigt förfogat över flera aktiesparkonton har Skatteförvaltningen fastställt en skatteförhöjning på 10 euro per dag för var och en av dem. Syftet med den förhöjda skatten på aktiesparkonton har varit att förhindra att den skattskyldige kringgår den övre gränsen på 50 000 euro för depositioner genom att öppna flera aktiesparkonton. 

Vid verkställandet av beskattningen för 2020 framgick det att cirka 200 skattskyldiga samtidigt haft flera än ett aktiesparkonto öppna, men att det inte nödvändigtvis funnits medel på mer än ett konto. I vissa situationer har skattehöjningar påförts till ett belopp av flera tusen euro, även om den skattskyldige inte fått några skattefördelar av att ha flera konton. 

Enligt propositionen ska skatteförhöjning på aktiesparkonton inte påföras om den skattskyldige under skatteåret på grund av ett uppenbart misstag har haft flera avtal om aktiesparkonto i kraft samtidigt, men sparmedlen har funnits på högst ett aktiesparkonto. Det är emellertid klart, att om den skattskyldige inte har överfört medel till något eller endast ett av dessa konton har den skattskyldige inte kunnat dra någon skattemässig fördel av att ingå flera avtal om aktiesparkonto. 

Reformen föreslås träda i kraft vid ingången av 2022. Lagen om ändring av lagen om beskattningsförfarande ska dock tillämpas första gången redan vid beskattningen för 2021. 

Investerarna har kunnat öppna aktiesparkonton från ingången av 2020. Inom aktiesparkontot kan man köpa och sälja börsaktier så att skatt inte behöver betalas för enskilda försäljningar. Vinstutdelningar och ränteinkomster beskattas heller inte ännu i det skede då de kommer in på aktiesparkontot. Avkastningen av ett aktiesparkonto beskattas först när pengar tas ut från kontot. 

En länk till regeringens proposition publiceras på den finska webbsidan för beslut

Mer information:
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)gov.fi