Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeri Petteri Orpo:
Vanhusten hoivan valvonta paranee, seksirikoksia ehkäistään – lisätalousarviossa 10,5 miljoonalla uusia toimenpiteitä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2019 16.22
Tiedote
Budjettikirja.

Valtiovarainministeriö on perjantaina julkistanut ehdotuksen vuoden 2019 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen valvontaan lisättäisiin miljoona euroa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia ehkäistäisiin n. 5 miljoonan euron lisäyksillä. Maahanmuuton turvallisuuden parantamiseksi kohdennettaisiin n. 5 miljoonaa euroa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen määrärahalisäyksellä palkattaisiin lisää henkilöstöä valvontatehtäviin aluehallintovirastoihin, Valviraan ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Yhteensä lisäykset ovat 15–16 henkilötyövuotta.

”Hallitus toimii määrätietoisesti, jotta vanhusten hoivassa tapahtuneet väärinkäytökset saadaan loppumaan. Esitämme nyt aluehallintovirastoihin, Valviraan ja sosiaali- ja terveysministeriöön lisää henkilökuntaa valvontaan ja tarkastuksiin, jotta voidaan varmistaa hyvä, inhimillinen hoiva jokaiselle vanhukselle. Valvontaa lisätään myös päiväkotitoimintaan”, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Seksuaalirikoksia ehkäistään, maahanmuuton turvallisuuteen lisäyksiä

Lisätalousarvioehdotuksessa esitetään noin 5 miljoonan euron kokonaisuutta erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Asiakokonaisuudessa mukana on nettipoliisin määrärahojen lisäys (1,6 milj. e), Lastenasiaintalo-toimintamallin käyttöön oton tukeminen (0,8 milj. e), grooming-ilmiön ja muun häirinnän torjunta erityisesti kouluissa (1,5 milj. e), nuorisotyö (0,3 milj. e) sekä maahanmuuttajille suunnatun materiaalin tuottaminen (0,5 milj. e).

”Uutiset lapsiin ja nuoriin kohdistuvista seksuaalirikoksista ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Erityisen tuomittavaa on, että turvattomuutta ovat aiheuttaneet Suomeen turvaa hakemaan tulleet henkilöt. Rikosten ehkäisemiseksi esitämme poliisille lisää määrärahoja ja viranomaisten tiivistä yhteistyötä. Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä rooli”, ministeri Orpo sanoo.

Maahanmuuttoon liittyviin turvallisuustoimiin esitetään Migrille 4,8 miljoonaa euroa. Määrärahalla parannettaisiin Migrin toimintoja ja perustettaisiin säilöönottoyksikkö Ouluun.

Vuoden 2019 verotuloarviota alennetaan 196 milj. eurolla arvonlisäveron tuoton jäädessä aiempaa arvioitua alhaisemmaksi heikentyneen makroennusteen seurauksena. Esityksessä on tehty myös teknisluontoisia tarkistuksia meno- ja tuloarvioihin sekä hallituksen aiempiin päätöksiin perustuvia lisäyksiä. Menoarvioita ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 80 milj. eurolla ja tuloarvioita alennettavaksi 190 milj. eurolla. Ehdotus lisää valtion nettolainanottotarvetta 270 milj. eurolla.

Lisätalousarvioehdotuksen määrärahat perustuvat eri ministeriöiden laatimiin esityksiin. Seuraavaksi esitys käsitellään valtioneuvostossa. Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 21.2.2019.

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2019 lisätalousarvioksi

Lisätietoja:

Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246, [email protected] (valtiovarainministerin mediasuhteet)

Talouspoliittinen erityisavustaja Elias Erämaja, puh. 040 747 1854, [email protected]