Ajankohtaista julkisen hallinnon ICT:ssä

Tälle sivulle on listattu mistä löydät ajantasaista tietoa julkisen hallinnon ICT -aiheistamme.

Lausuntokierroksella

19.10. saakka lausunnoilla: Lakiesitys sähköisestä laskutuksesta
Valtiovarainministeriö lähetti hallituksen esityksen luonnoksen laista sähköisestä laskutuksesta lausuntokierrokselle 13.9.2018. Uudella lailla sähköisestä laskutuksesta pyritään tehostamaan ja lisäämään sekä julkishallinnon että yritysten taloushallintojen rakenteisten sähköisten laskujen eli verkkolaskujen käyttöä.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta lausuntopalvelu.fissä

31.10. saakka lausunnoilla: Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteko
Luonnos valtioneuvoston selonteoksi eettisestä tietopolitiikasta tekoälyn aikakaudella lähetettiin tänään lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 31.10.2018 saakka. Tietopoliittisen selonteon ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun avulla muodostetaan Suomeen uusi politiikkalohko, tietopolitiikka.

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella" lausuntopalvelu.fissä

Ajankohtaiset lausuntopalautteet

JulkICT:n yhteistyöryhmiä