Työ 2.0 uudistaa virkamiesten tapoja tehdä töitä yhdessä asiakkaiden kanssa

Valtiovarainministeriö 28.11.2019 15.50
Tiedote
Lupa tehdä fiksummin

Työ 2.0 (työympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittämisen kokonaisuus) yhdistää valtiovarainministeriötä, Valtiokonttoria, Senaatti-kiinteistöjä ja Valtoria valtionhallinnon uudistamisessa. Yhteistä työtä on tehty usean vuoden ajan. Kehittämisen kohteena ovat johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt ja uuden teknologian hyödyntäminen. Joulukuussa päästään seuraavaan vaiheeseen, kun uusi yhteiskehittämiselle ja oppimiselle omistettu työympäristö avataan Helsingin Yliopistonkadulle.

Työ 2.0 auttaa valtionhallinnon toimijoita luomaan toimintamalleja, joilla yhdistää resurssit ja osaaminen hallinnonalarajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Työ ei ole paikka mihin mennään, vaan se, mitä tehdään.

Kustannustehokas ja moderni julkishallinto syntyy asiakaslähtöisesti yhdessä tekemällä

Työ 2.0 levittää työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työ- ja toimintatapojen uudistamiseen. Johtoajatuksena on ”Lupa tehdä fiksummin”. Fiksummin tekemällä tavoitellaan parempia tuloksia ja vaikuttavuutta, tyytyväisiä asiakkaita, motivoituneita työntekijöitä sekä kustannustehokasta ja modernia julkishallintoa.

”Fiksummin tekeminen edellyttää myös asioiden valmistelua yhdessä asiakkaiden kanssa. Paljon on jo tehty, mutta matka jatkuu. Nyt kehittämisen keskiössä on erityisesti yhteisen työn mahdollistaminen sekä virkamiesidentiteetti, joka koostuu ihmiskeskeisestä ´Töissä Suomelle´ -asenteesta”, kertoo kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen valtiovarainministeriöstä.

Yhteinen työ edellyttää hallinnolliset rajat ylittäviä yhteistyön rakenteita

Totutut tavat eivät vaihdu uusiin itsestään. Jotta yksin tekemisestä ja yksilön osaamisesta päästään kohti yhdessä tekemistä ja yhteisöllistä oppimista, tarvitaan monenlaisia yhteistyön tukirakenteita: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaalisia.

”Yhteinen työ tarvitsee sitä tukevat ympäristöt, alustat ja asenteen. Hallinnon eri toimijoiden yhteiset työtilat tuovat osaamista yhteen, innostavat luovaan ongelmanratkaisuun ja yhdessä oppimiseen. Tarvitsemme yhteisten työtilojen lisäksi digitaalisia alustoja ja työkaluja yhteiseen työhön. Työ 2.0 muodostaa kehittämisalustan, joka verkottaa eri toimijoita keskenään. Kyse ei ole pelkästään yhteiskäyttöisestä tilasta.”

Tavoitteena on saada aikaan työn tekemisen malli, joka perustuu verkostoyhteistyöhön ja poikkihallinnolliseen valmisteluun sekä mahdollistaa yhteisen tilannekuvan muodostamisen.

”Hierarkkisten rakenteiden sijaan ja rinnalle tarvitsemme kehittäjäyhteisöjä ja kumppanuuksia. Maailma monimutkaistuu koko ajan ympärillämme. Olemme vihdoin alkaneet ymmärtää, että tarvitsemme toisiamme”, Einola-Pekkinen jatkaa.

Matkalla kohti yhteistä työympäristöä – tutustu Työ 2.0 Labiin

Helsingin Yliopistokadulla avautuu joulukuussa uusi yhteiskehittämiselle ja oppimiselle omistettu työympäristö nimeltään Työ 2.0 Lab. Se on avoin kaikille valtionhallinnon työntekijöille ja Työ 2.0 Labin yhteistyökumppaneille.

  • Työ 2.0 Labin ideana on tuoda yhteen eri toimijat ja tarjota uudenlainen työskentelyalusta ideoinnille, luovuudelle ja ilmiölähtöiselle työskentelylle. Lab on tulevaisuuteen suuntautunut monikäyttöinen, erityisesti verkostotyötä palveleva työtila, joka toimii myös etätyöpisteenä ja muuntuvana tapahtumatilana.

  • Työ 2.0 Lab on kahden vuoden kokeilu, jonka jatkosta päätetään kokeilun edetessä. Kokeilun mahdollistajina toimivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi muut Työ 2.0 -toimijat.

  • Työ 2.0 Lab -työympäristö avataan 11. joulukuuta 2019 Helsinkiin osoitteeseen Yliopistonkatu 5. Tila on avoinna arkisin klo 7–20.Tilan käyttö on käyttäjille maksutonta, mutta vaatii ilmoittautumisen. Lisää tietoa aiheesta tarjoavat Työ 2.0 Labin verkkosivut, jotka avautuvat joulukuun alussa osoitteessa www.tyo-2-0-lab.fi. 

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, puh. 02955 30233

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö