Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbete 2.0 moderniserar tjänstemännens sätt att arbeta tillsammans med kunderna

Finansministeriet
28.11.2019 15.50
Pressmeddelande
Lupa tehdä fiksummin.

Samarbetsprojektet Arbete 2.0 (en helhet för utveckling av arbetsmiljöer, arbetssätt och tjänster) förenar finansministeriet, Statskontoret, Senatfastigheter och Statens center för informations- och kommunikationsteknik i reformen av statsförvaltningen. Det gemensamma arbetet har pågått i flera år. Föremål för utveckling är ledarskap, verksamhetssätt, kompetens, arbetsmiljöer och utnyttjande av ny teknik. I december kommer man till nästa fas när den nya arbetsmiljön för gemensam utveckling och lärande öppnas på Universitetsgatan i Helsingfors.

Arbete 2.0 hjälper aktörerna inom statsförvaltningen att skapa verksamhetsmodeller som förenar resurser och kompetens för att lösa förvaltningsövergripande problem. Arbete är inte en plats dit vi ska ta oss, utan något som vi gör.

En kostnadseffektiv och modern offentlig förvaltning blir kundorienterad genom samarbete

Projektet Arbete 2.0 delar verktyg, praktiska modeller och tips för modernisering av arbets- och verksamhetssätten inom statsförvaltningen. Grundtanken är ”Smartare är bättre”. Genom att handla smartare strävar vi efter bättre resultat och genomslag, nöjda kunder, motiverade arbetstagare samt en kostnadseffektiv och modern offentlig förvaltning.

”En smartare verksamhet kräver också att ärenden bereds tillsammans med kunderna. Mycket har redan gjorts, men nu går färden vidare. I fokus för utvecklingen nu ligger i synnerhet möjliggörandet av det gemensamma arbetet och en tjänstemannaidentitet, som bygger på den människoorienterade attityden 'I arbete för Finland'”, berättar utvecklingschef Virpi Einola-Pekkinen från finansministeriet.

Det gemensamma arbetet förutsätter förvaltningsövergripande strukturer för samarbete

Invand praxis ändras inte av sig själv. Övergången från ensamarbete och individuell kompetens till gemensamt arbete och kollaborativt lärande kräver många slags stödstrukturer för samarbete: fysiska, virtuella, sociala och mentala.

"Det gemensamma arbetet behöver miljöer, plattformar och attityder som stöder det. Gemensamma arbetslokaler för olika aktörer inom förvaltningen för samman kompetens, inspirerar till kreativ problemlösning och gemensamt lärande. Utöver gemensamma arbetslokaler behöver vi digitala plattformar och verktyg för gemensamt arbete. Arbetet 2.0 bildar en utvecklingsplattform som skapar nätverk mellan olika aktörer. Det är inte enbart fråga om ett gemensamt utrymme.”

Målet är att skapa en modell för arbete som baserar sig på nätverkssamarbete och förvaltningsövergripande beredning, och som gör det möjligt att skapa en gemensam lägesbild.

”I stället för och parallellt med hierarkiska strukturer behöver vi gemenskaper för utveckling och partnerskap. Världen omkring oss blir hela tiden mer komplicerad. Vi har äntligen börjat inse att vi behöver varandra", fortsätter Einola-Pekkinen.

På väg mot en gemensam arbetsmiljö – bekanta dig med Arbete 2.0 Lab

På Universitetsgatan i Helsingfors öppnas i december en ny arbetsmiljö för gemensam utveckling och lärande som heter Arbete 2.0 Lab. Den är öppen för alla anställda inom statsförvaltningen och samarbetspartnerna till Arbete 2.0 Lab.

  • Idén med Arbete 2.0 Lab är att föra samman olika aktörer och erbjuda en ny typ av jobbplattform för idéer, kreativitet och fenomenbaserat arbete. Lab är en framtidsinriktad multifunktionell arbetsplats som i synnerhet främjar nätverksarbete och som också fungerar som distansarbetsplats och flexibel evenemangslokal.
  • Arbete 2.0 Lab är ett tvåårigt försök där man fattar beslut om fortsättning i takt med att försöket framskrider. Försöket möjliggörs förutom av Senatfastigheter även av de andra aktörerna inom Arbete 2.0.
  • Arbetsmiljön Arbete 2.0 Lab öppnas den 11 december 2019 i Helsingfors på adressen Universitetsgatan 5. Lokalen är öppen på vardagar kl. 7–20.Användningen av lokalen är avgiftsfri för användarna, men kräver anmälan. Mer information om ämnet finns på webbplatsen för Arbete 2.0 Lab, som öppnas i början av december på adressen www.tyo-2-0-lab.fi.

Ytterligare information:

Virpi Einola-Pekkinen, utvecklingschef, tfn 02955 30233

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare