Rakentaminen 2016-2017

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti

Ammattimainen rakentaminen vauhdissa

Tänä vuonna rakentamisen kasvu on varsin voimakasta. Ensi vuonna kasvu hidastuu. Uudistalonrakentaminen vetää myös työllisyyden kasvuun ja uhkana onkin jo osin työvoiman puute.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi koko rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna noin 5–7 prosenttia. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 1–3 prosenttia. Raksu ennustaa, että tänä vuonna aloitetaan rakentamaan 32 000–34 000 asuntoa. Ensi vuoden arvio on 30 000–32 000 asuntoa.

Kasvua tulee erityisesti uusien kerrostalojen, teollisuusrakennusten sekä julkisten palvelurakennusten rakentamisesta. Asuntorakentamista ovat vauhdittaneet asuntopula, erittäin matalat korot ja asuntosijoitusten hyvät tuotto-odotukset. Maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on vakaa. Korjausrakentaminen kasvaa edelleen, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Alueellisesti rakentaminen painottuu pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle. Myös muilla yliopistopaikkakunnilla rakentaminen kehittyy melko aktiivisesti lähivuosina. Kasvu on paikoin epätasaista ja työvoimapulaa voi ilmetä etenkin alueellisesti.

Kustannustason arvioidaan säilyvän suhteellisen vakaana, koska inflaatiopaineita ei juuri ole.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi