Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotukset

Joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi lainsäädännöksi julkistettiin kesäkuussa 2016. Työryhmä on lisäksi selvittänyt joukkolainamarkkinoiden kehittämistä ja sitä haittaavaa lainsäädäntöä osana rahoitusmarkkinoiden kehittämistä, kilpailukyvyn parantamista ja kasvun rahoituksen mahdollistamista.

Ehdotukset jakautuvat kolmeen ryhmään. Lahjanlupauslain muutos helpottaisi rahasto-osuuksien lahjoittamista ja selkeyttäisi oikeustilaa. Edellytyksiä velkakonversioon (debt-to-equity swap) yrityksen saneerausmenettelyssä täsmennettäisiin. Soveltamisalaltaan laajempi vaihtoehto koskisi kaikkia yrityksiä ja suppeampi pörssiyhtiöitä ja listattuja joukkolainoja.

Sijoituspalvelulakia muutettaisiin joukkolainamarkkinoiden sijoittajapohjan laajentamiseksi ottamalla huomioon säätiöiden asema sijoittajina. Sijoituspalvelun satunnaisen tarjoamisen edellytyksiä täsmennettäisiin. Yritysten kansainvälistä varainhankintaa helpotettaisiin selventämällä oikeutta sijoituspalvelun tarjoamiseen sivuliikettä perustamatta. Säännös hyvästä arvopaperimarkkinatavasta lisättäisiin sijoituspalvelulakiin ja lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä. Joukkorahoituslain ja vakuutusyhtiölain täsmennys mahdollistaisi vakuutusyhtiön toimimisen joukkorahoituksen välittäjänä.

Joukkolainanhaltijoiden edustajan toimintaoikeuksia vahvistettaisiin laissa rahoitusvälineiden kaupankäynnistä tilanteissa, joissa kaupankäynti lopetetaan ja arvopaperi poistetaan pörssilistalta tai monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä, laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta liittyen liikkeeseenlaskutiliin ja hallintarekisteröintiin sekä laissa arvo-osuustileistä liittyen liikkeeseenlaskijalle ja edustajalle annettavaan maksusuojaan.

Työryhmä ehdottaa uuden lainsäädännön saattamista voimaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään syyskuussa 2017.