Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 21.6.2018

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 18.6.2018.

Vuonna 2017 nimelliset ansiot nousivat 0,3% ja kuluttajahinnat 0,7 %. Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä oleva reaalitulo eli ostovoima lisääntyi 2,0 %.

Vuosina 2018–2020 sekä inflaatio että palkkojen nousu kiihtyvät. Vuonna 2018 ostovoima kasvaa 2,4 %, mutta v. 2019–2020 ostovoiman kasvun odotetaan hidastuvan inflaation nopeutuessa ja palkansaajiensosiaaliturvamaksujen noustessa. Yksikkötyökustannukset kehittyvät kuitenkin muita kilpailijoitamaltillisemmin, ja Suomen kustannuskilpailukyky vahvistuu suhteessa muuhun euroalueeseen.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat: Mika Happonen (VTML),Mika Juutinen (KT), Erno Järvinen (MTK), Ilkka Kaukoranta (SAK), Jarkko Kivistö (SP), Eugen Koev(Akava), Mika Kuismanen (SY), Jussi Mustonen (EK), Seppo Nevalainen (STTK), Tytti Naukkarinen (SAK),Matti Paavonen (Palta ry), Helena Pentti (SAK), Petteri Rautaporras (Teknologiateollisuus ry), Pekka Sinko(VNK), Ralf Sund (STTK), Marko Synkkänen (VM), Mari Ylä-Jarkko (TK), Markus Sovala (VM, pj.),Mikko Spolander (VM, vpj.), Pasi Koikkalainen (VM, siht.) ja Harri Pönkä (VM, siht.).