Talouspolitiikan lähtökohdat 2015-2019

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro

Tämä on valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro talouspolitiikan keskeisistä haasteista ja tarvittavista
politiikkatoimenpiteistä. Aikajänne on vaalikausi 2015-2019. Perinteisen talouspolitiikan lisäksi
raportissa tarkastellaan hallintopolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoita. Julkista taloutta katsotaan kokonaisuutena.

Suomen talouskehitys jatkuu vaikeana ja kasvu elpyy hitaasti. Julkinen sektori on kestävän kasvun
mahdollistaja, muttei voi itse toimia kasvun lähteenä. Keskeisiä keinoja kasvuedellytysten parantamiseksi
ovat talouden rakenteiden uudistaminen, kilpailun lisääminen, julkisen sektorin toiminnan tehostaminen
ja palkkamaltti.

Talouspolitiikan päähaaste on työllisyys- ja tuottavuuskehityksen ja siten talouskasvun saaminen
kestävästi viime vuosia paremmalle uralle. Tässä onnistuminen on myös julkisen talouden vakautumisen
kannalta ratkaisevaa. Palvelujen ja etuuksien rahoituksen turvaamiseksi on perusteltua olettaa, että
talous kasvaa lähivuosina keskimäärin vain noin prosentin vuodessa.

Kuntarajat ylittävät ratkaisut – erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa – sekä kuntakoon kasvattaminen
luovat palveluille mittakaavan, joka mahdollistaa toiminnan tehostamisen. Se, miten tässä
onnistutaan, määrittää Suomen taloudellisen kantokyvyn ja palvelujen laadun kehityksen.
Virkamiespuheenvuoron valmisteluun ovat osallistuneet kaikki valtiovarainministeriön osastot. Ministeriön
virkamiesjohto on linjannut raportin kärkiviestit ja keskeiset johtopäätökset. Taustoittavat luvut
ovat ministeriön asiantuntijoiden kirjoittamia.

Kieliversiot: