Työllistymisveroasteet Suomessa, keskustelualoite 1/2014

Tällä keskustelunaloitteella on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin tarkastellaan työllistymisveroasteiden kehitystä Suomessa. Keskimääräiset työllistymisveroasteet ovat alentuneet 2000-luvun aikana. Toiseksi työssä esitetään uusi arvio työllistymisveroasteesta vuodelle 2013. Tämä arvio on laskettu uudella SISU-mikrosimulaatiomallilla. Keskimääräinen työllistymisveroaste työttömyydestä täystyöllisyyteen on 62,4 % vuonna 2013. Perhetyypeistä yksinhuoltajat ovat suurimmalla todennäköisyydellä kannustinloukussa, nimittäin 19 prosentilla yksinhuoltajista työllistymisveroaste on 80 % tai korkeampi. Kolmanneksi tässä keskustelunaloitteessa lasketaan suojaosareformin ex-ante työllisyysvaikutus. Suojaosareformi viittaa työttömyysturvan 300 euron suojaosaan sekä asumistuen 300 euron suojaosaan, joiden käyttöönotosta sovittiin hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa syksyllä 2013. Reformin vaikutus työllisten määrän kasvuun on noin 3300 henkilöä.