Valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittäminen vaalikaudelle 2015–2019

Valtiontalouden kehysjärjestelmä on ollut nykymuodossaan käytössä vuodesta 2003 lukien. Myönteisiin
kokemuksiin pohjautuen jokainen hallitus on tämän jälkeen jatkanut järjestelmän käyttöä.
Vaalikauden vaihteessa vuonna 2015 kehysjärjestelmään ei kohdistu merkittäviä kehittämistarpeita
ja näin ollen arvio järjestelmän kehittämisestä on laadittu valtiovarainministeriön budjettiosaston sisäisenä
virkatyönä.

Muistiossa esitetty ehdotus hallitusohjelmatekstiksi perustuu neljän vuoden takaiseen valtiovarainministeriön
työryhmän ehdotukseen (Kehysjärjestelmän kehittäminen, VM 17/2011). Vuonna 2015
päättyneen vaalikauden aikaisesta kehyssäännöstä ehdotus poikkeaa asiallisesti mm. osakemyyntitulojen
ja päästöoikeuksien huutokauppatulojen käyttösääntöjen osalta. Lisäksi Valtion asuntorahastoa
ja Maatilatalouden kehittämisrahastoa koskevat menoperustemuutokset ehdotetaan siirrettäväksi kehysrajoitteen
piiriin.