Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Karri Safo, Hallitussihteeri p.029 5530223

Asia
Erityisasiantuntija Erkki Papunen työskentelee valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston kuntatalousyksikössä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu kuntien ja maakuntien hallintoon ja rahoitukseen liittyvät asiantuntijatehtävät. Tehtäviin liittyy olennaisena osana toimenkuvaan kuuluva säädösvalmistelu. Papunen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti. Hän työskentelee valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston kuntatalousyksikössä määräaikaisessa erityisasiantuntijan virkasuhteessa ajalla 1.7.2017 - 30.4.2019. Papunen on virkavapaalla sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virasta, missä hänen tehtäviinsä on kuulunut säädösvalmistelua. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä valtioneuvoston esittelijänä lokakuusta 2014 alkaen. Papunen on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin vuonna 2014 ja säädösvalmistelukurssin vuonna 2016. Papusella on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä.

Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Erkki Papusen valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen