Selvitystilaan asettaminen VM/2020/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön oikeuttaminen valtion puolesta hyväksymään Tietokarhu Oy:n asettaminen selvitystilaan.

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Juha Majanen, Hallinto –ja kehitysjohtaja p.+35 8295530247
Asia
Valtiovarainministeriö oikeutetaan valtion puolesta hyväksymään Tietokarhu Oy:n asettaminen selvitystilaan.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön valtion puolesta hyväksymään Tietokarhu Oy:n asettamisen selvitystilaan.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tietokarhu Oy on perustettu vuonna 1997 TT Tieto Oy:n (nykyisin TietoEVRY Oyj) ja valtion yhteisyritykseksi hoitamaan Verohallinnon tietotekniikkapalveluita. Valtiolla on 20 % omistusosuus ja 80 % äänivaltaosuus Tietokarhu Oy:ssä. TietoEVRY Oyj omistaa puolestaan 80 % Tietokarhun osakkeista ja sillä on 20 % yhtiön äänivallasta. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän eli nettovarallisuuden suorittaminen osakkeenomistajille. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokoukselle. Selvitysmiesten on viipymättä ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Selvitystilaan asettamisen seurauksena yhtiö puretaan ja pääoma palautetaan osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti. Valtiolle kertyvä jako-osuus tuloutetaan valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio