Valtioneuvoston päätös VM/2022/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pasi Leppänen, Finanssineuvos p.+35 8295530564
Asia
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialueen lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus. Hyvinvointialueiden lainanottovaltuudet vuodelle 2023 perustuvat hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarvioiden tietoihin. HUS-yhtymän lainanottovaltuus määritellään vastaavilla tiedoilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023 (RV)
Vaikutukset
Hyvinvointialueiden investoinnit vaikuttavat pitkällä aikavälillä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaisiin kustannuksiin ja ne otetaan siten huomioon jälkikäteen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä. Lainanottovaltuuksilla ei ole välitöntä vaikutusta valtion talouteen, vaan vaikutus hyvinvointialueiden valtion rahoitukseen on riippuvainen kunkin hyvinvointialueen pitkäaikaisella lainalla rahoittamien investointien määristä sekä rahoituskustannuksista. Hyvinvointialueet vastaavat itse lainojen takaisinmaksusta yleiskatteisella rahoituksellaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen