Valtioneuvoston asetus VM/2022/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pasi Leppänen, Finanssineuvos p.+35 8295530564
Asia
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sisältäisi säännökset hyvinvointialueen tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustietojen sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytettyjen taloustietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Hyvinvointialueen olisi toimitettava tiedot asetuksen määräaikojen mukaisesti sellaisessa muodossa, että ne voidaan tallentaa Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2023 koskeviin tietoihin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen