Hallituksen esitys VM/2022/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 204/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Timo Annala, p. +35 8295530318
Asia
Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin väliaikaisesti säännökset sähköenergialaskujen perusteella myönnettävästä kotitalousvähennyksestä. Lain mukaan verovelvollisen vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.2023–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä oikeuttaisi kotitalousvähennykseen siltä osin kuin se ylittäisi 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Verovelvollinen saisi vähentää kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavista kustannuksista maksamastaan määrästä. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun. Lakia sovellettaisiin vuoden 2023 verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetun muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä noin 265 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus on 245 miljoonaa euroa, kuntien osuus 16 miljoonaa, seurakuntien 2 miljoonaa ja Kansaneläkelaitoksen osuus 2 miljoonaa euroa. Vähennyksen arvioidaan koskevan noin 252 000 kotitaloutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen