Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 322/2022 vp, EV 299/2022 vp)

HE 322/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen