Eduskunnan kirjelmä VM/2023/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaalisesta kompassista (EK 74/2022 vp – VNS 10/2022 vp)

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja p.+35 8295530117
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Suomen digitaalisesta kompassista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen