Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta (HE 53/2022 vp; EV 319/2022 vp)

HE 53/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Peppiina Huhtala, Hallitussihteeri p.+35 8295530129
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lait Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen