Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2023/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Finanssineuvos Pauliina Pekonen, p. +35 8295530081
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 16.12.2021) mukaisesti valtiolle tarpeettomista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa sijaitseva noin 8 070 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä 91-432-1-23 yhteensä vähintään 21 379 577 euron kauppahintaan Skanska CDF Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja Skanska Talonrakennus Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtiolla ei ole käyttöä kohteelle, joten sen myynti on perusteltua. Taloudelliset vaikutukset: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen