Hallituksen esitys VM/2023/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 15/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525
Asia
Määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi 216 milj. eurolla. Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavan nettomääräisesti 31 milj. euroa. Verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 503 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 432 milj. eurolla. Vuoden 2023 toinen lisätalousarvioesitys vähentäisi valtion nettolainanoton tarvetta 248 milj. eurolla. Valtion budjetoiduksi nettolainanotoksi v. 2023 arvioidaan n. 10,2 mrd. euroa. Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 236 milj. eurolla. Vuoden 2023 kehysmenojen taso olisi 70 546 milj. euroa. Kun huomioidaan kehyksen hinta- ja rakennemuutokset ja kehysmenojen lisäys, jää kuluvan vuoden jakamattomaksi varaukseksi 37 milj. euroa. Nykyinen hallitus ei ole ottanut käyttöönsä uutta lisätalousarviovarausta vuodelle 2023. Suurimmat määrärahalisäykset liittyvät erilaisten etuuksien tarvearvioiden muutoksiin, lukuisiin aiemmin myönnettyjen määrärahojen uudelleenbudjetointeihin ja ajoitusmuutoksiin sekä erityisesti puolustusministeriön hallinnonalalla menoihin tehtäviin indeksitarkistuksiin (131 milj. euroa). Määrärahoja vähentävät esimerkiksi päivittyneet arviot viime talvena päätettyjen sähkön hintaan liittyvien tukitoimien tarpeesta (yhteensä noin 200 milj. euron vähennys) sekä EU-jäsenmaksujen tason tarkentuminen. Lisäksi työttömyysturvamenojen tarvearviota alennetaan. Korkomenoarviota ehdotetaan alennettavan 268 milj. euroa toteutuneiden korkomenojen, lainanoton sekä korkotasokehityksen seurauksena.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2023 toiseksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET Puolustusvoimien määrärahoja ehdotetaan lisättävän Ukrainalle annettavan tuen kustannusten kattamiseksi 9,3 milj. euroa. Lisäksi Ukrainaan tähän mennessä toimitetun puolustusmateriaalin korvaamiseen liittyvät lisämäärärahat ehdotetaan sisällytettävän Puolustusvoimien Ukrainan tukemiseen liittyvään valtuuteen (UKR 2023), jonka kokonaismäärä nousisi 579,5 milj. euroa. Lintuinfluenssan aiheuttamiin kuluihin ehdotetaan 11,7 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville viljelijöille myönnettävän, kokonaan EU-rahoitteisen tuen kansalliseksi lisärahoitukseksi ehdotetaan 7 milj. euroa. Oulu—Laurila -radan peruskorjaamiseen ehdotetaan 50 milj. euroa sekä huonokuntoisten siltojen uusimiseen ja korjaamiseen 13 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan valtuuksia Koverharin meriväylän syventämiseen (2,5 milj. euroa) sekä vt 3 Hirvas—Rovaniemi —Vikajärvi -hankkeen suunnitteluun (4,6 milj. euroa). Hyvinvointialueiden rahoituksesta ehdotetaan vähennettävän 12,72 milj. euroa. Vähennys aiheutuu hallitusohjelmaan perustuvista toimista, kun uudistetun vammaispalvelulain voimaantulo siirretään alkamaan 1.1.2025 ja hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen (0,7) voimaantulo siirretään alkamaan 1.1.2028.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen