Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus VM/2024/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Senaatti-kiinteistöjen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2023

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Tero Meltti, p. +358 295 530 770

Asia

Liikelaitoskonserniin kuuluu Senaatti-kiinteistöt, sen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt sekä 10 tytärosakeyhtiötä. Konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna 967,4 milj. euroa ja tilikauden tulos 30,1 milj. euroa. Tulos muodostui Senaatti-kiinteistöjen tuloksesta 57,3 milj. euroa, Puolustuskiinteistöjen tuloksesta 3,4 milj. euroa, Senaatin Asema-alueet Oy:n tuloksesta 2,9 milj. euroa ja muista konserniin yhdisteltävistä kiinteistöosakeyhtiöistä sekä eliminoinneista -33,5 milj. euroa. Keskeisin syy muut yhteensä ja eliminoinnit erässä esitettyyn tappioon oli konsernin osakkuusyhtiö Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeisiin tehty noin 40 milj. euron arvonalennus, joka johtui Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n heikentyneistä pitkän aikavälin tulosnäkymistä. Konsernin tuloksesta valtion vuokrauksen osuus oli 18 milj. euroa. Merkittävä osa liikelaitoskonsernin tuloksesta muodostui siis kiinteistöjen myynneistä ja muiden kuin valtioasiakkaiden vuokraustoiminnan tuotoista.

Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto oli kertomusvuonna 611,0 milj. euroa ja tulos 57,3 milj. euroa. Tulos muodostui kiinteistömyynnin tuloksesta 28,1 milj. euroa ja vuokrauksen tuloksesta 29,2 milj. euroa. Vuokrauksen tulos sisältää Suomen Yliopisto-kiinteistöt Oy:n osingot 5,6 milj. euroa. Valtioasiakkaiden vuokrauksen tulos oli 15,7 milj. euroa. Arvonalentumisten määrä oli 38,4 milj. euroa. Tulos ylitti budjetoidun 28,6 milj. eurolla. Toteutuneet kiinteistömyynnit olivat 79,2 milj. euroa. Heikon markkinatilanteen vuoksi kiinteistökauppa jäi hieman tavoitteista.

Puolustuskiinteistöjen liikevaihto oli 360,5 milj. euroa ja tulos 3,4 milj. euroa. Valtioasiakkaiden vuokrauksen tulos oli 1,9 milj. euroa. Budjetoitu tulos ylitettiin 1,6 milj. eurolla.

Investointivaltuuteen kuuluviin investointeihin käytettiin vuoden aikana 657 milj. euroa (edellinen vuosi 483 milj. euroa), josta Senaatti-kiinteistöjen osuus oli 502 milj. euroa ja Puolustuskiinteistöjen noin 155 milj. euroa.

Konsernin nettomääräinen lainanotto vuonna 2023 oli 303 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2023 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 36 milj. euroa. Puolustuskiinteistöjen osuus tuloutuksesta on 3 milj. euroa.

Senaatti-konsernin voidaan katsoa saavuttaneen sille asetetut palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet keskeisiltä osin hyvin ja joiltakin osin erinomaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1. - 31.12.2023 ja päättää, että Senaatti-kiinteistöt tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 36 milj. euroa valtiolle vuonna 2024. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Senaatti-kiinteistöjen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.