Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2024/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Tero Meltti, p. +358 295 530 770

Asia

Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 16.12.2021) mukaisesti valtiolle tarpeettomista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla.

Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö 91-3-49-4 rakennuksineen 20,1 miljoonan euron kauppahinnalla FIMO Property Oy:lle tai NFF Nordic AB:lle omaan taikka perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen neuvottelemin ehdoin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.