Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/119

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2024 vp; EV 61/2024 vp)

EV 61/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +358 295 530 294

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n muuttamisesta ja lain eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.