Valtioneuvoston asetus VM/2024/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. +358 295 530 116

Asia

Valtioneuvosto säätäisi aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta siten, että liitteen 1.4 kohdassa säädettyjä avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnasta aluehallintovirastolle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuja alennettaisiin. Asetus tulisi voimaan heti 15.2.2024 ja sitä sovellettaisiin taannehtivasti kaikkiin jo käsiteltyihin ilmoituksiinkin.

Liitteen 1.4 kohdassa tarkoitetut suoritteet ja niitä vastaavat euromääräiset maksut jäisivät ennalleen. Kohtaa muutettaisiin kokonaisuudessaan selkeyden vuoksi.

Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoimintaa koskevia ilmoituksia on tehty aluehallintovirastoihin 1.1.2024 alkaen sanottuna päivämääränä voimaan tulleen eläinten hyvinvoinnista annettuun lakiin perustuvan uuden velvoitteen mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.