Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Gränsöverskridande skattearrangemang ska rapporteras – det lönar sig att förbereda sig nu

Finansministeriet
8.1.2020 8.06
Nyhet

Vissa skatteplaneringsarrangemang ska i fortsättningen anmälas till Skatteförvaltningen för att Skatteförvaltningen automatiskt ska kunna rapportera om arrangemangen till andra EU-länder. Anmälningsskyldigheten gäller från och med ingången av juli, men det lönar sig att förbereda sig för rapporteringen redan nu.

Bakgrunden till reformen är EU-lagstiftningen om automatiskt utbyte av skatteuppgifter mellan medlemsländerna. Med hjälp av rapporteringen får myndigheterna information om gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan inbegripa kringgående och undandragande av skatt.

Anmälningsskyldigheten gäller främst företag och personer som planerar, marknadsför eller organiserar gränsöverskridande skattearrangemang. Skyldigheten gäller i andra hand även skattskyldiga som utnyttjar dessa arrangemang.

Arrangemangen under övergångsperioden ska också rapporteras

Anmälningsskyldigheten gäller från och med ingången av juli 2020. Det lönar sig att göra förberedelser redan nu, eftersom lagstiftningen även inkluderar övergångsbestämmelser.

Rapporteringen gäller enligt övergångsbestämmelsen även arrangemang som genomförts under perioden 25.6.2018-30.6.2020. Dessa arrangemang ska rapporteras till Skatteförvaltningen senast i augusti. Med genomföring av arrangemang avses genomföring av det första skedet av arrangemangen.

Skatteförvaltningen utfärdar rapporteringsanvisningar i ett senare skede och informerar skilt om dem.

Ytterligare information:

Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi