Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland spelar en viktig roll i förebyggandet av skattekringgående och penningtvätt

Finansministeriet
22.4.2016 16.30
Pressmeddelande

EU-ländernas finansministrar behandlade förebyggandet av skattekringgående och penningtvätt vid Ekofinrådets informella möte i Amsterdam. Finland kräver bestämda åtgärder av Europeiska unionen. Finland anslöt sig samtidigt till ett initiativ med vars hjälp man förhindrar utnyttjandet av bulvanföretag för brottslig verksamhet.

- Öppenhet och effektivt internationellt utbyte av information är nycklarna till förhindrandet av skattekringgående och penningtvätt. Företagens ägaruppgifter bör vara tillgängliga för myndigheterna i samtliga länder, konstaterar minister Stubb.

De länder som lagt fram initiativet föreslår ett register över eller ett informationssökningssystem om de verkliga huvudmännen i företag. Beredningen av registret har framskridit väl i Finland och det gäller även andra än börsbolag.

- Skattekringgående och penningtvätt går ofta hand i hand. Båda kan bekämpas genom effektivt utbyte av information. Som ett led i bekämpningen av terrorfinansiering skapas som bäst åt polisen ett informationssystem om betalkonton. Dessa system bör enligt vår uppfattning vara tillgängliga även för andra myndigheter så att samma system kunde användas för att stödja bekämpningen av skattekringgående. EU-täckande system bör också utredas, säger minister Stubb.

Ytterligare  information                        

Specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393, fö[email protected]