Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär utlåtanden över ett nytt instrument för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet

Finansministeriet
3.3.2017 14.40 | Publicerad på svenska 6.3.2017 kl. 9.45
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade lagutkasten om den så kallade systemriskbufferten på remiss fredagen den 3 mars. De föreslagna lagändringarna ger Finansinspektionen ett nytt instrument för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet.

EU-lagstiftningen inkluderar en möjlighet till så kallade systemriskbuffertar, dvs. prövningsberoende extra buffertkrav för bankerna. Syftet med denna buffert är att täcka risker som banksystemets struktur kan orsaka hela finansieringssystemet och den samhällsekonomiska stabiliteten. Finland har ännu inte intagit systemriskbufferten i sin lagstiftning.

Den nya lagstiftningen möjliggör tilläggskapitalkrav men medför inte någon automatik. Beslutet om tilläggskapitalkrav ska fattas av Finansinspektionen.

Remisstiden löper ut den 13 april.

Nytt instrument för stabilitetstillsyn bereds (pressmeddelande 27.9.2016)
Arbetsgrupp föreslår nytt instrument för främjandet av finansieringssystemets stabilitet (pressmeddelande 5.2.)
Lagstiftningsprojektets webbplats (på finska)

Ytterligare information:

Miki Kuusinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi