Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beslut om höjning av kapitalinsatser i Världsbanksgruppen fattades i Washington

Finansministeriet
22.4.2018 8.04
Pressmeddelande
Bild: Världsbanken / Heather Elliot

Förhandlingar som pågått i mer än två år kunde avslutas i och med att Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma organ, utvecklingskommittén, fattade beslut om kapitalhöjningar i Världsbanksgruppen. Höjningen av det inbetalda kapitalet uppgår till totalt 13 miljarder US-dollar. Finansminister Petteri Orpo företrädde de nordiska och de baltiska länderna vid mötet.

Huvudtemat på utvecklingskommitténs dagordning var höjningen av kapitalinsatserna i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling IBRD och Internationella finansieringsbolaget IFC, som båda ingår i Världsbanksgruppen, samt en reform av rösträtten. Efter förhandlingar som pågått i mer än två år nådde bankens medlemmar samförstånd om kapitalhöjningen och om interna åtgärder som ska stödja kapitalet.

Höjningen av det inbetalda kapitalet uppgår till totalt 13 miljarder US-dollar, varav 7,5 miljarder ska riktas till IBRD, som finansierar medelinkomstländer, och 5,5 miljarder till IFC som finansierar den privata sektorns projekt i utvecklingsländer.

”Finland bär sitt globala ansvar genom att delta i Världsbanksgruppens kapitalhöjning. Avsikten med Världsbankens verksamhet är att minska fattigdom och främja hållbar utveckling globalt. Lösningen är i linje med Finlands målsättningar eftersom bankgruppens verksamhet i fortsättningen i allt högre grad kommer att fokusera på klimat- och jämställdhetsprojekt”, säger finansminister Petteri Orpo.

Finlands, de nordiska och de baltiska ländernas gemensamma valkrets har lyckats väl i att driva sina mål angående bankgruppens verksamhet, till exempel när det gäller bankens ekonomiska verksamhetsmodell samt en betoning på klimatfrågor, jämställdhet och bräckliga stater.

I sin verksamhet fokuserar Världsbanken på åtgärder som stöder minskad fattigdom och genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling i utvecklingsländer. Finland är av hävd en förespråkare av multilateralism och stöder den helhetslösning som förhandlingarna resulterat i.

Ytterligare information:

Eeli Jaakkola, finansexpert, tfn 02955 30160, eeli.jaakkola(at)vm.fi
Tuuli Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 02955 30051, tuuli.juurikkala(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma utvecklingskommitté (Development comittee) har som uppgift att följa världsekonomins allmänna tillstånd och i synnerhet kapitalströmmar från industriländer till utvecklingsländer. Var och en av kommitténs medlemmar representerar en valkrets. Medlemskapet i utvecklingskommittén roterar.