Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano


Hankenumero

VM003:00/2017

Asettaja

Valtiovarainministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2017-01-31 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2017-02-01 00:00:01.0 - 2018-10-31 00:00:01.0

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tavoitteet

Työryhmän tehtävänä on valmistella saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon vaatimat päätösesitykset (esimerkiksi hallituksen esitys tai valtioneuvoston asetus), asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä muiden valtiovarainministeriön asettamien hankkeiden kanssa, joissa valmistellaan toimia kansalaisten yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä vammaisten etujärjestöjen kanssa.

Tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettiin 26.10.2016 ja direktiivi tuli voimaan 22.12.2016. Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tulee saattaa direktiivin mukaiseksi 23.9.2018 mennessä.

Suomessa ei ole kansallista lainsäädäntöä, joka säätelisi direktiivin asettamalla tasolla julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuuden toteutumista tai sen valvontaa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Saavutettavuus, Verkkopalvelut, Yhdenvertaisuus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Rahkola Markus Erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Rissanen Olli-Pekka Erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Voutilainen Tomi Erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Tilannekuvaus

Työryhmän työskentely on käynnistynyt ja ensimmäinen kokous on pidetty 13.2.2017.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

12 asiakirjaa


 1. Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän asettaminen

  Tue Jan 31 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -osasto/Digitalisaatio -yksikkö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/408132/ASETTAMISPAATOS_20170327113000_408132.PDF


 2. Vammaisfoorumi jäsenen nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Tue Jan 24 00:00:01 EET 2017  Vammaisfoorumi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405567/KIRJE_20170125084000_405567.PDF


 3. Väestörekisterikeskuksen jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Mon Jan 23 00:00:01 EET 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405531/KIRJE_20170123114000_405531.PDF


 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Mon Jan 23 00:00:01 EET 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405532/KIRJE_20170123114000_405532.PDF


 5. Väestörekisterikeskuksen täydennys; jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään, 23.1.2017

  Mon Jan 23 00:00:01 EET 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405565/KIRJE_20170125081000_405565.PDF


 6. Oikeusministeriön jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Thu Jan 19 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405396/KIRJE_20170119123000_405396.PDF


 7. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Wed Jan 18 00:00:01 EET 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405387/KIRJE_20170119121000_405387.PDF


 8. Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Tue Jan 17 00:00:01 EET 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405406/KIRJE_20170119131000_405406.PDF


 9. Kelan jäsenten nimeäminen Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405215/KIRJE_20170117124000_405215.PDF


 10. Yhdenvertaisuusvaltuutetun jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405217/KIRJE_20170117130000_405217.PDF


 11. Kuntaliiton jäsenten nimeäminen saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Mon Jan 16 00:00:01 EET 2017  Suomen Kuntaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30015/405218/KIRJE_20170117130000_405218.PDF


 12. Jäsenten nimeämispyyntö Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmään

  Thu Jan 12 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja