Hyppää sisältöön
Media

Uusi työryhmä vauhdittaa EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2021 13.21
Uutinen

EU:n sisämarkkinat, eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus, ovat tärkeä pohja Euroopan kasvulle ja taloudelliselle vakaudelle. Euroopan komissio perusti keväällä 2020 työryhmän, joka keskittyy sisämarkkinoiden toiminnan kehittämiseen. Työryhmän ensimmäinen vuosiraportti kokoaa yhteen ensimmäisen vuoden kehitystyötä ja esittelee ensi vuoden uusia projekteja.

Euroopan komissio perusti keväällä 2020 jäsenvaltioiden ja komission välisen sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvonnan työryhmän, eli SMET-ryhmän (Single Market Enforcement Taskforce). Työryhmä tarkastelee muun muassa kansallisten lakien yhdenmukaisuutta sisämarkkinasääntöjen kanssa sekä mahdollista perusteetonta ylisääntelyä. Tavoitteena on tiivistää komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Työryhmän ensimmäisen vuoden työstä koottu vuosiraportti julkaistiin tänä syksynä.

Työryhmän tavoitteena poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä

Ensimmäisen vuoden aikana työryhmä on toteuttanut pilottiprojekteja, joilla pyritään poistamaan sisämarkkinoiden toiminnan esteitä jäsenvaltioiden toimenpitein. Pilottiprojektina on muun muassa muutettu säänneltyjen ammattien ennakkotarkastusvaatimuksia silloin, kun kyseessä on tilapäinen tai satunnainen palveluntarjoaja. Säänneltyjä ammatteja ovat ammatit, joihin vaaditaan lain perusteella tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. SMET-työryhmän projektin pohjalta jäsenvaltiot poistivat yhteensä 161 ammatin pätevyyksien ennakkotarkistusvaatimukset. Suomessa ennakkotarkastukset poistettiin kuudelta säännellyltä ammatilta, joita olivat esimerkiksi sairaalakemisti, koulutettu hieroja ja apuvälineteknikko.

Toinen pilottiprojekti liittyy protektionistisiin toimenpiteisiin maatalous- ja elintarvikesektorilla. Osassa jäsenmaista on tunnistettu ja poistettu maatalous- ja elintarvikesektorilla kansallisia toimintamalleja ja säännöksiä, jotka ovat EU-sääntelyn vastaisia. Suomessa tarvetta muutoksille ei havaittu. Koronapandemia on lisännyt jonkin verran sisämarkkinoiden esteitä, kuten vientirajoituksia ja rajatarkastuksia. Työryhmä on työskennellyt myös näiden esteiden purkamiseksi. 

Syksyllä 2021 SMET-työryhmässä käynnistetään kolme uutta pilottiprojektia. Nämä koskevat rakennussektorin kansallisia sertifiointivaatimuksia, lähetettyihin työntekijöihin kohdistuvaa kohtuutonta hallinnollista taakkaa sekä palveluntarjoajien vakuutusvaatimuksia. Toteutetut pilottiprojektit edistävät sisämarkkinoiden toimivuutta sekä palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella.

Työryhmä raportoi työstään säännöllisesti EU:n kilpailukykyneuvostolle ja Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnalle (IMCO). Suomen edustajana ryhmässä toimii työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Antti Neimala. SMET-työryhmän työtä valmistelevassa, niin kutsutussa Sherpa-ryhmässä, Suomea edustavat TEM:n erityisasiantuntijat Isabella Paju ja Niina Etelävuori.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Isabella Paju, TEM, p. 0295 047 015